ANLÄGGNING

Kostnadsfria offerter

Vid ett platsbesök ger vi er gärna tips och goda råd kring ert anläggningsprojekt. Det är inte ovanligt att våra kunder beställer något helt annat än vad de tänkt sig efter en genomgång tillsammans med oss 


Grundläggning

Vi hjälper er med hela ledet från schaktning till färdig grund med dränering och dagvattenlösningar

Dränering

Vi är ISOCERT2-certifierade och kan hjälpa er med att dränera om er fastighet med isodrän

Schaktning

Vi kan hjälpa er med grävning för pooler, dammar, vägarbeten, uppfarter, tomtröjningar mm

Stensättning

Vi hjälper er med det mesta inom stenarbeten

Sten- och bergspräckning

Vi spräcker/spränger sten och berg med SIMPLEX krutpatroner. En metod som möjliggör spräckning i vibrationskänsliga miljöer