ANLÄGGNING

Kostnadsfria offerter

Vid ett platsbesök ger vi er gärna tips och goda råd så att offerten ni får från oss blir så likt slutprodukten som möjligt


Grundläggning

Vi hjälper er med hela ledet från schaktning till färdig grund med dränering och dagvattenlösningar

Dränering

Vi är ISOCERT2-certifierade och kan hjälpa er med att dränera om er fastighet med isodrän

Schaktning

Vi kan hjälpa er med grävning och anläggning av pooler, dammar, vägarbeten, uppfarter mm.

Trappor och murar

Vi utför platsgjutna trappor och murar/stödmurar 

Stensättning

Vi hjälper er med det mesta inom stenarbeten

Sten- och bergspräckning

Vi spräcker sten och berg med SIMPLEX krutpatroner. En metod som möjliggör spräckning i vibrationskänsliga miljöer