SNÖRÖJNING

Behöver ni hjälp med snön?

Vi erbjuder vinterskötselavtal för snöröjning och halkbekämpning till både privatpersoner och företag

Snöplogning

Vi tecknar vinterskötselavtal med både privatpersoner och företag


Sandning

Sandning sker vanligtvis med maskin men vi utför även manuell sandning vid exempelvis entreér och trappor

Takskottning

Vi har vana höghöjdsarbetare som på ett säkert sätt kan skotta och issäkra era tak vid stora snömängder